Saari:Schema:I:2M

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search

M Muut (1802-1882?)

Yksikön tunnus: I:2M
Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo
Tietosisältö: Erilaisia dokumentteja memorial-muistioista muistiinpanoihin ja valtakirjaan sekä kirkkoherran virantäytöstä.
1. Ödmiukaste Memorial 2.2.1802 1794 förrättning öfver Saris / Leijonhjälm. Forsgren. 20 x 16 cm. Neljä sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.
2. Memorial! 1803 "...med följande syne insrtument öfver taken" 6.12.1803, Palmfeltin kirje osoitettu "til respektive chefs Embete för Björneborgs Regemente". 20 x 16 cm. Neljä sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä.
3. Aleksanteri II:n vastaus Mietoislaisten anomukseen koskien kirkkoherran viran täyttöä, 4.12.1865. Suomennos, jäljennös. Kahdeksan sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.
4. Valtakirja? Fullmakt in Blanko. Fredrique Aminoff, född af Forselles, jäänteet sinetistä, 50-pennin leimamerkki Suomi Finland. Taitettu paperi. Kääntöpuolella muistiinpanoja toimitetuista rakennuskatselmuksista "Syneinstrument öfver karaktärsbyggnaden", päiväykset. Sisäpuoli tyhjä.
5. Ruutupaperille tehtyjä muistiinpanoja, Ei päiväystä (1882 jälkeen). "Syne instrument", päivämääriä. Kääntöpuoli tyhjä.
6. Ruutupaperille tehtyjä maa-alueita koskevia laskelmia. Ei päiväystä. Repaleinen alaosastaan. Neljä sivua, joista ensimmäisellä merkintöjä.

Takaisin arkistoluetteloon