Saari:Schema:I:2K

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search

K Läänitysasiakirja (1856)

Yksikön tunnus: I:2K
Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo
Tietosisältö: J.F. Aminoffin kuoleman jälkeen vuosina 1842-1886 Saaren kartano oli ”elinaikaläänityksenä” Johan Fredrik Aminoffin pojilla: Vapaaherra eversti Alexander Aminoff (kuoli 1886), vapaaherra kanslisti Fredrik Aminoff (kuoli 1880) ja kreivi kenraali Adolf Aminoff (kuoli 1884).
1. Läänistysasiakirja, 1856. Stat för Abo och Björneborgs Län år 1856. Tredje Hufvudtiteln Särskilda anslag och Förläningar. Rättingen transsummadh, bestyrker: Åbo Landskontor, den 1. maj 1857. Ludv. Landell, Expeditör. Neljä sivua, joista kolme tyhjiä.

Takaisin arkistoluetteloon