Saari:Schema:I:2B

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search

B Tilit (1801 - - 1842)

Yksikön tunnus:I:2B
Aineiston laajuus:Kolme yksikköä: koteloa
Yksiköiden tunnus ja sisältö:
I:2B:1-13 (1801-1811)
I:2B:14-22 (1814-1837)
I:2B:23-29 (1838-1842)
Tietosisältö:Tilejä säilynyt vain everstin virkatalon viimeisen viranhaltijan kreivi Johan Fredrik Aminoffin virka-ajalta, vuosilta 1801--1842. Tilit puuttuvat vuosilta 1812, 1813, 1815, 1818-1829, 1835 ja 1836. Tilit kattavat hyvin pikkutarkasti kaikki menot piikojen palkoista postimerkkikuluihin. Huom. Katso myös oikeudenkäyntipöytäkirjojen joukossa Ahvenanmaalaisen Bastön allodiaalisäterin tilit ajalta 1.11.1834-30.6.1835, I:2J:14.
I:2B:1-13 (1801-1811)
”Räkning vid Saris gård”
1. 1801 (tilikirjan alkuosa puuttuu),
2. 1802
3. 1803
4. 1805
5. 1806
6. 1807
7. 1808 Års Räkning ifrån den 1ste October 1807 till Februarii månad 1808
8. 1808 från februarii till October
9. 1808, förteckning öfver Spannmåls Utgifter vid Saris Gård ifrån den Februarii till den 1. October 1808 af 1807 års Inkomst
10. "Rije Längd vid Saris år 1808."
11. 1809
12. 1810
13. 1811 (+kaksi erillistä liitedokumenttia),
I:2B:14-22 (1814-1837)
”Redovisning för Öfverste Indelningen vid för detta Björneborgs Regemente”
14. 1814
15. 1816
16. 1817
”Räkning vid Saaris Öfverste Säte”
17. 1830
18. 1831
19. 1832
20. 1833
21. 1834
22. 1837
I:2B:23-29 (1838-1842)
”Räkning vid Saaris Öfverste Säte”
23. Ifrån den 1sta November 1838 till samma tid År 1839
24. Ifrån den 1sta November 1839 till samma tid År 1840
25. Ifrån den 1sta November 1840 till samma tid År 1841
26. Ifrån den 1sta November 1841 till 1sta Aprill År 1842
27. Ifrån den 1sta Aprill till 1sta November År 1842
”Uppbörds Bok öfver Saaris Öfverste Sätes Indelning jemte Nuorikala Capilainskap vid för detta Björneborgs Regemente”
28. 1840
29. 1842 (+ kaksi irrallista liitedokumenttia).


Takaisin arkistoluetteloon