Saari:Schema:I:2A

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search

A Numeroidut asiakirjat

Yksikön tunnus: I:2A
Aineiston laajuus:Yksi yksikkö: kotelo
Yksiköiden tunnus ja sisältö: I:2A:46-58
Tietosisältö: Everstin virkatalon vanhojen numeroitujen asiakirjojen Aminoffin aikaiset dokumentit, numerot 46-58. Numerot 1-45 ovat J.F. Aminoffin virkakautta edeltävältä ajalta. Ne ovat arkiston kohdassa I:1B, joka koostuu neljästä kotelosta. Numerointi on jatkuva, ja asiakirjat I:1B-2A muodostavat kokonaisuuden. Kaikkiaan 58 numeroitua dokumenttia, joista seitsemän puuttuu (numerot 18, 20, 25, 40, 47, 49, 51). Eivät ole täysin kronologisessa järjestyksessä. Sarjan vanhin dokumentti on vuodelta 1729 (6.) ja nuorin vuodelta 1824 (57.) Sisältää myös jäljennöksiä. Asiakirjat ovat tärkeitä dokumentteja Sotakollegiolta, talouskatselmusten pöytäkirjoja, lähtö- ja tulokatselmuksia sekä oikeudenkäyntipöytäkirjoja. Kirjeistä on luetteloon kirjattu päiväys, sekä virkatalon everstin nimi, pöytäkirjoista myös katselmuksen syy. Noin kolmen vuoden välein suoritetuissa rakennusten talouskatselmuksissa (”husesyn”) käytiin tarkkaan läpi rakennusten kunto ja korjaustarpeet sekä suoritetut korjaukset.
46. 31.10.1803, Laga Syn och besigtning L.J.Holmberg, Besläts, På husesynerättans vägnar, Gabriel Dahl (2 sinettiä, oma ja Mynämäen kihlakunnan, joista jälkimmäinen rikki)
47. puuttuu
48. 5.8.1800, husesyn isäntänä Johan Fredric Aminoff, jäljennös, På husesyne Rättens vägnar David Monselius, 9 s. + kolme tyhjää sivua.
49. puuttuu
50. 20.-23.9.1802 käräjien pöytäkirjanote 23.9. § 111; osallisena J.F. Aminoff. På häradsrättens vägnar J. Bruner, 8 s.
51. 4.10.1821, ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta ”Utdrag af Protocollet hållit vid laga Härads höste Tinget med allmogen och den menige man af Wirmo och Lemo Socknarnas Tingslag å Hietamäki Rustzhåll den 4de October 1821.” §19: Valaskallion kylästä talonpojat paikalla, Kreivi Johan Fredric Aminoff asianosainen. Valaskallion talonpoikien osuus Pyhä-niitystä. Mukana maanmittari Anders Ringbomin selvitys käynnistään Saaren mailla 27.8.1821.
52. 20.12.1820, Kirje Lars av Haarmanilta J.F. Aminoffille viitaten talouskatselmukseen 12.10. 2 s. + kaksi tyhjää sivua.
53. 28.9.1819, J.F. Aminoffille, Embetets Memorial! koskien 12.10. pidettyä "besigtning å Caracters bygnaden". G. Mannerheim, 1s, kaksi tyhjää sivua ja takasivulla osoite sekä Porin läänin kahtia jaettu sinetti.
54. 23.11.1821, koskien rakennusten korjauksia isäntä Johan Fredrik Aminoff, Lars Gaberiel von Hartman mainitaan, Backmansson, 3 s. + yksi tyhjä.
55. Laga syn och besigtning öfver taket och yttre Bräd fodringen 12.10.1819, 5 s. + 3 tyhjää sivua.
56. 20.8.1818, Husesyn J. F. Aminoff, Mangården, Laga Hus Byggnaden, Ladugårds Husen, Utom Gården, Qvarnen, Trä gården, Åkren, Gärdes Gårdarne, Ängarne, Skog, Muhlbetet, Humlegård, Fiske Watten, Torp (18), På Economiske Besigtnings männens vägnar, Follet,7 s. + yksi tyhjä sivu, boställets exemplar.
57. 16.8.1824, Husesyn Mangården, Caracters Byggningen, Laga Hus Byggnaden, Ladugårds Husen, Utom Gården, Wäder Qvarn, Trägården, Åkren, Gärdes Gårdarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Humlegård, Fiske Watten, Torp (18), På Economiske Besigtnings männens vägnar, Follet, 10s. + kaksi tyhjää sivua.
58. 16.5.1816, Hans Kejserliga Majestets utslag Ägodelnings Rättens Dom, beredningen till Storskifte 2.8.1813, sinetti etulehdellä narussa ja takasivulla, Alueen kartoista, 10 s.

Takaisin arkistoluetteloon